Παρακολούθησε την παρουσίαση του Golf 8 από τη νέα έκθεση της Αφοι Φιλοσίδη!