Κλείσε Βίντεο-ραντεβού στην Αφοι Φιλοσίδη

Κλείσε βίντεο-ραντεβού με έναν σύμβουλο πωλήσεων της Αφοι Φιλοσίδη

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία βίντεο-ραντεβού είναι απόλυτα ασφαλής, δεν βιντεοσκοπείται και η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά με τον σύμβουλο πωλήσεων της Αφοι Φιλοσίδη.