[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

Όροι & Προϋποθέσεις Μίσθωσης

1. Η Εταιρεία συμφωνεί να ενοικιάσει και ο Πελάτης να εκμισθώσει το Όχημα, αποδεχόμενος τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης που θέτει η Εταιρεία, όπως αναγράφονται στο παρόν. Ο Πελάτης εκμισθώνει ένα Όχημα συγκεκριμένης μάρκας και μοντέλου.

2. Ο Πελάτης πρέπει να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας από την οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγκριση για δέσμευση ποσού € 750-€3.000, ανάλογα με τον τύπο του ενοικιαζόμενου Οχήματος.

3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει στην Εταιρεία όλες τις επιπρόσθετες χρεώσεις που τυχόν προκύψουν όπως χρέωση λόγω υπέρβασης του ορίου χιλιομέτρων, ΦΠΑ και άλλους φόρους.

4. Όλα τα Οχήματα που ενοικιάζει η Εταιρεία καλύπτονται από μικτή ασφάλιση ατυχήματος, με συμμετοχή του Πελάτη (€750) σε περίπτωση ιδίων ζημιών.

5. Η Εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση ενοικίασης την προσκόμιση έγκυρης άδειας οδήγησης η οποία θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία ενοικίασης, ενώ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εγκυρότητας της άδειας. Ο Πελάτης ή/και κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 25 ή 30 έτη, ανάλογα με τον τύπο του Οχήματος.

6. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται στο Όχημα και οφείλονται σε κακή χρήση. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της απώλειας, ή των φθορών που προκαλούνται στο Όχημα αν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία για τις ζημίες που έχει προκαλέσει.

7. Η μικτή ασφάλιση του οχήματος, με συμμετοχή €750 του Πελάτη σε περίπτωση ιδίων ζημιών, περιλαμβάνεται στο ημερήσιο μίσθωμα του Οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία άλλων αυτοκινήτων και οδηγών που πιθανόν να εμπλέκονται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια απαιτηθεί.

8. Με βάση τα παραπάνω, ο Πελάτης αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη φροντίδα και την απαιτούμενη προσοχή προκειμένου να αποτρέψει τη φθορά ή απώλεια του Οχήματος κατά την περίοδο της ενοικίασης.

9. Ο Πελάτης αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια προκύψει εξαιτίας σκόπιμης ενέργειας ή αμέλειας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, περίπτωση απώλειας ή φθοράς του Οχήματος ή των παρελκομένων και αξεσουάρ του ως αποτέλεσμα κλοπής που θα συμβεί ενώ ο Πελάτης, ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη άτομο, έχει αφήσει τα κλειδιά του Οχήματος μέσα ή πάνω στο Όχημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία.

10. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι (α) στο Όχημα δεν επιβαίνουν περισσότεροι από τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών, (β) το Όχημα δεν θα βγει εκτός των συνόρων της Ελλάδας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και (γ) δεν θα μεταφερθεί με άλλο μεταφορικό μέσο.

11. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το Όχημα κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παράδοσης, στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Αυτό περιλαμβάνει την κατάσταση των ελαστικών, των εργαλείων, του ηχοσυστήματος και όλων των αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται ειδικός καθαρισμός, η Εταιρεία θα χρεώσει χωριστά τον Πελάτη προκειμένου να καλύψει το κόστος καθαρισμού, ή επανορθωτικής εργασίας που απαιτείται.

12. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη ένα Όχημα το οποίο βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά σε όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης. Αν το όχημα παρουσιάσει βλάβη στην διάρκεια της εκμίσθωσης για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε αμέλεια της Εταιρείας ή σε λανθάνον ελάττωμα του οχήματος, η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει το πρόβλημα που δημιουργείται στον Πελάτη. Έτσι, η Εταιρεία θα αναλάβει, σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ενημερωθεί για τη βλάβη, (α) να στείλει τεχνικό προκειμένου να διαγνώσει τη βλάβη και να επισκευάσει το Όχημα προκειμένου να είναι λειτουργικό σε ικανοποιητικό βαθμό για το υπόλοιπο της περιόδου μίσθωσης και (β) αν το Όχημα δεν μπορεί να επισκευαστεί, να φροντίσει να παρασχεθεί στον Πελάτη αυτοκίνητο αντικατάστασης για το υπόλοιπο της περιόδου μίσθωσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

13. Aν ο Πελάτης διαπιστώσει δυσλειτουργία του Οχήματος που οφείλεται σε οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία, ενώ πρέπει να μη χρησιμοποιήσει το Όχημα εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε απολύτως αξιόπιστη κατάσταση.

14. Το Όχημα εκμισθώνεται με την ημερήσια συμφωνημένη χρέωση, βάσει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας. Ως ημέρα ορίζεται η περίοδος 24 ωρών από την έναρξη της μίσθωσης. Στον Πελάτη δίνεται κατά την επιστροφή περίοδος χάριτος μιας ώρας μετά την παρέλευση της ημέρας. Μετά το διάστημα αυτό, ο Πελάτης χρεώνεται το κόστος μίας επιπλέον ημέρας.

15. Σε περίπτωση ακύρωσης ενοικίασης, δεν επιβάλλεται χρέωση με την προϋπόθεση ότι η ακύρωση γίνει 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Πελάτης επιβαρύνεται με 50% του συνολικού τιμήματος της μίσθωσης.

16. Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρειάζεται το Όχημα για περίοδο μεγαλύτερη της συμφωνημένης, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Αν δεν ειδοποιήσει εγκαίρως για το αίτημα του, το δικαίωμα χρήσης του Οχήματος μπορεί, με απόφαση της Εταιρείας, να τερματιστεί και σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης θα είναι υπόχρεος αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του Οχήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αν δεν ειδοποιηθεί σχετικά, να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την επιστροφή του Οχήματος.

17. Αν η ενοικίαση επεκταθεί πέραν των 14 ημερών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για τα διανυθέντα χιλιόμετρα του Οχήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Όχημα με άλλο.

18. Σε περίπτωση που τα διανυθέντα χιλιόμετρα υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο, ο Πελάτης επιβαρύνεται με €3 ανά επιπλέον χιλιόμετρο.

19. Κάθε παραλαβή και παράδοση Οχήματος γίνεται μόνον στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής / παράδοσης της Εταιρείας, από τις 10:00 έως τις 17:00.

(*) Ενδεικτική χρέωση που εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων

20. Ο Πελάτης ευθύνεται προσωπικά για οποιοδήποτε πρόστιμο επισύρει η παράβαση του Κ.Ο.Κ και των Νόμων που αφορούν τον οδηγό, τον συνοδηγό, τους επιβάτες και το Όχημα.

21. Αν το Όχημα κατασχεθεί από Τελωνειακές ή άλλες Αρχές, ο Πελάτης θα χρεωθεί για οποιοδήποτε πρόστιμο, φθορά ή απώλεια εισοδήματος προκύψει κατά την περίοδο που η Εταιρεία δεν μπορεί να εκμισθώσει το Όχημα.

22. Το Όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:

(α) για την μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων με μίσθωμα ή ανταμοιβή,
(β) για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, ράλι, αγώνες επίδειξης, δοκιμές ταχύτητας ή άλλες σχετικές δραστηριότητες, εκμάθηση οδήγησης, κ.λπ. και
(γ) σε παραβίαση της νομοθεσίας, των κανόνων και των περιορισμών που διέπουν τη χρήση του Οχήματος, ή για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό.

23. Το Όχημα δεν επιτρέπεται να οδηγείται από άτομο:

(α) μικρότερης ηλικίας από αυτήν που ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία και η οποία γνωστοποιείται στον Πελάτη κατά την ενοικίαση,
(β) το οποίο δεν διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης που είναι σε ισχύ τουλάχιστον 2 έτη,
(γ) το οποίο βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών και
(δ) του οποίου η άδεια οδήγησης υπόκειται σε περιορισμούς εξαιτίας ανικανότητας ή άλλου προβλήματος.

24. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετηθεί μέσα στο αυτοκίνητο παραμένει εκεί με δική του ευθύνη και η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το αντικείμενο.

25. Ο Πελάτης, μετά από αίτημα της Εταιρείας, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους της Εταιρείας ή/και της ασφαλιστικής της εταιρείας και να επιτρέψει το όνομα του να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία προκειμένου αυτή να ασκήσει κάθε νόμιμα δικαίωμά της εναντίον Τρίτων που σχετίζονται με το Όχημα.

26. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκμίσθωση του Οχήματος εφόσον ο Πελάτης παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να δώσει τα στοιχεία του Πελάτη στις αρμόδιες Αρχές, την Αστυνομία ή άλλον σχετικό Οργανισμό.

27. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική κάρτα την οποία υπέδειξε ο Πελάτης κατά τη μίσθωση για επιπλέον κόστη που προέκυψαν βάσει της συμφωνίας.

28. Με την επιστροφή του Οχήματος, αυτό ελέγχεται. Καταρχάς, τυχόν ζημιά προσδιορίζεται με οπτικό έλεγχο του αμαξώματος, του εσωτερικού, των εργαλείων και των αξεσουάρ του Οχήματος. Όταν η ζημιά διαπιστωθεί ότι αφορά μηχανικά μέρη ή το πάτωμα του αυτοκινήτου, τότε απαιτείται λεπτομερής τεχνικός έλεγχος.

29. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά εντοπιστεί στο Όχημα όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ακόμη και αν η ζημιά προέκυψε εκ των υστέρων ως αποτέλεσμα ενέργειας εκ μέρους του Πελάτη.

30. Κάθε ζημιά στο Όχημα κατά την επιστροφή από τον Πελάτη μπορεί να είναι είτε καινούρια ζημιά είτε φυσιολογική φθορά. Τα παρακάτω δεν θεωρούνται φυσιολογική φθορά και ο Πελάτης χρεώνεται ανάλογα:

• Αμάξωμα: Οποιαδήποτε τρύπα, χτύπημα, σκίσιμο, αμυχή, γρατζουνιά, βαθούλωμα και κάθε γδάρσιμο που προκαλεί φθορά στο χρώμα.
• Τζάμια: Οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε τζάμι του Οχήματος.
• Φωτιστικά σώματα: Οποιαδήποτε τρύπα, χτύπημα, αμυχή ή γρατζουνιά.
• Ελαστικά: Οποιοδήποτε σκίσιμο, τρύπημα, επισκευή, εμφανής παραμόρφωση ή υπερβολική φθορά, δυσανάλογη με τα διανυθέντα χιλιόμετρα της ενοικίασης.
• Τροχοί (Ζάντες): Οποιοδήποτε χτύπημα ή στράβωμα που παραμορφώνει ή καθιστά τον τροχό ακατάλληλο για οδήγηση.
• Εσωτερικό: Οποιοδήποτε κάψιμο, σκίσιμο, τρύπημα, λεκές ή έντονη μυρωδιά.
• Πάτωμα: Οποιοδήποτε σπάσιμο ή άλλη δομική ζημιά στην εξάτμιση ή άλλο τμήμα του πατώματος.
• Αξεσουάρ και εξοπλισμός: Οποιοδήποτε αντικείμενο λείπει ή έχει φθορά.
• Ο Πελάτης είναι επίσης υπόλογος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης επισκευής, σε συνέχεια των παραπάνω.

31. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει στο Όχημα κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της μίσθωσης, η συμμετοχή του Πελάτη στην αποζημίωση της ζημιάς φτάνει μέχρι το ποσό των € 750, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η ζημιά εμπίπτει στις ασφαλιστικές καλύψεις. Το ποσό αυτό πληρώνεται αμέσως, στο τέλος της μίσθωσης ή νωρίτερα αν απαιτηθεί από την Εταιρεία.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετικά με την ενοικίαση/ μίσθωση οχήματος μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο ενοικίασης μας στα παρακάτω τηλέφωνα μας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.

 

logo

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]Τηλ.: +30.210.7647.824
Φαξ: +30.210.7647.823

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών:

info@filosidis.gr[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]